Creativity

Co-creation

Citizen

Community

Capabilities

Complexity

Children

 

מהו C2City?

C2City הוא חזון

החזון של C2City הוא הוא לקדם פיתוח אישיקהילתי ועירוני סביב לעולם תוך כדי שיתוף פעולה בנושא חינוך המקיף כלל את העירבאופן בו לכל חברי הקהילה הזכות לבטא ולפתח את ייחודיותםכאשר הם מכבדים את זכותם זו של אחרים.

C2City הוא משימה 

הרעיון של C2City סובב סביב שיתוף פעולה עם ערים ורשויות המאמינות בלקחית אחריות עבור החינוך של כלל חבריהם לאורך כל ימי חייהם. באמצעות שימוש במודל, בתכנית ובשיטות של C2City, אנו מדריכים ערים במסעם לקראת מימוש הרעיונות המהפכניים של עיר החינוך.

C2City הוא מסע

C2City היא תהליך מחולל שינוי המונחה בידי הצרכיים הקונקרטיים של העיר ותושביה, וכן בידי מטרות ברורות. זה מתחיל במיפוי אסטרטגי וממשיך ביצירה משותפת של חזון, תמונת עתיד רצויה, אסטרטגיה לקידום תמונת העתיד ותכנית פעולה בפועל.

C2City הוא כיכר ידע

מרכז הידע C2City המונהג בידי מומחים העסוקים בפיתוח אוסף כלים וחומרים, המצטברים לתיק ידע התומך את ההקמה של עיר חינוך מלאה. חומרים אלו עוסקים במושג עיר הידע מההיבטים של תארויה, פדגוגיה, כלכלה, ארגון ואתיקה.

C2City הוא צוות

הצוות של C2City מורכב מאוסף בינלאומי של כחמישים עובדי חינוך, חומקרים ומנהלים המאמינים בכוחו של חינוך לשנות ובלמידה בקרב ערים. שני ארגוני חינוך שיתפו ביחד מומחיות, נסיון ומשאבים על מנת לקדם את חזון ומשימת C2City ברחבי העולם.

C2City הוא ישראלי

המכון לחינוך דמוקרטי נבחר בזכות מומחיותו ונסיונו בנושא להוביל את מרכז הידע הבינלאומי C2City. אנו מטמיעים את רעיון עיר חינוך בעשרות יישובים בישראל. בכל עיר התוכנית מיוחדת ומותאמת לצרכי יישוב 

C2City הוא רעיון חובק עולם

ערים שונות מסביב לעולם מיישמות תכניות הכוללות ערכים ונוהגים של עיר החינוך. C2City שמחה להציג ערים אלו על גבי מפה אינטראקטיבית ומזמינה אתכם לתרום סיפורים מהעיר שלכם

 "ערים גדולות לעולם אינן סטטיות. הן משתנות ללא הרף וסוחפות עימן את העולם".

אדוארד גלזר, נצחון העיר - כיצד היטיבה העיר את חיי האנושות